We firmly believe that there is no one like you – and we’re here to help you make your mark within your domain!

Catch Us On:
Contact:
Image Alt
Termene și condiții
  /  Termene și condiții

Ultima actualizare: 21.08.2023 

 

Prezentul document (împreună cu toate documentele menţionate în acesta) stabileşte termenii şi condiţiile care guvernează utilizarea acestui website – https://www.onlike.ro/ (în continuare „Website-ul”). 

 

Scopul Website-ului este de prezentare și promovare a unor servicii complexe de marketing care creează o strategie unică de comunicare și un conținut personalizat de natură a genera vânzări și pune în valoare trăsăturile distincte ale clienților/companiilor colaboratoare, propulsându-le pe acestea ca lideri de piață în domeniul lor de activitate – prestate de societatea PR DIGITAL MARKETING SERVICES S.R.L. şi de contractare, prin intermediul Website-ului, cu potențialii clienți interesați de aceste servicii.

Vă rugăm să citiţi prezenții Termeni și Condiții, Politica de cookies-uri şi Politica de confidenţialitate înainte de a utiliza Website-ul. Prin accesarea și utilizarea Website-ului, recunoașteți în mod expres caracterul obligatoriu al acestor documente și vă asumați angajamentul de a le respecta.

 

1. CINE SUNTEM NOI

PR DIGITAL MARKETING SERVICES S.R.L. (în continuare ”Societatea” sau ”Noi”) este o agenție de marketing cu o experiență deosebită în ceea ce privește crearea unei strategii unice de comunicare și un conținut personalizat care generează vânzări și pun în valoare trăsăturile distincte ale companiilor colaboratoare, propulsându-le ca lider de piață în domeniul lor de activitate.

Agenția oferă multiple servicii printre care: *Strategii de marketing și de comunicare special adaptate nevoilor clientului, *Marketing vizual (conținut foto/video atractiv), *Conținut Social Media corespunzător pentru diverse tipuri de platforme, *Promovarea de reclame PPC, *Branding (stabilire și utilizare a unei identități de brand specifice, pentru a surclasa competiția), *Gestionare conținut web (și îmbunătățire a experienței clienților companiei cu ajutorul celor mai performante instrumente din domeniu), *Îmbunătățirea site-ului web cu un audit SEO cuprinzător (optimizându-i apariția în centrul motoarelor de căutare) și *Crearea unui Ghid de marketing cuprinzător al noilor practici și strategii adaptate la nevoile specifice ale companiei colaboratoare.

Datele noastre de contact sunt:

Adresa sediului social: comuna Cristești, sat Vălureni nr. 264 C, județul Mureș.

Adresa punctului de lucru: Târgu Mureș, str. Retezatului nr. 12, ap. 4. 

Adresă de e-mail: dpo@onlike.ro    

Nr. de tel.: 0740.504.977 și 0722.946.705.

 

2. PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

Societatea este titularul exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală referitoare la conținutul Website-ului, inclusiv, fără a se limita la: articole, text, fotografii, ilustrații, muzică, clipuri audio și video, mărci comerciale, embleme și modele.

Vizitatorii Website-ului pot accesa, descărca şi tipări materialele publicate pe Website, în mod gratuit, exclusiv pentru uz personal şi doar în scop necomercial. Ca urmare a realizării oricăreia dintre aceste acțiuni, vizitatorilor Website-ului nu li se transmite sau recunoște nici un drept, titlu sau nu li se garantează nici un interes legitim cu privire la materialele publicate pe Website. 

Nicio secțiune din conținutul Website-ului asupra căreia Societatea are un drept de proprietate intelectuală nu poate fi reprodusă, distribuită sau publicată sub nici o formă, în nici un scop sau prin niciun mijloc, fără acordul prealabil scris al Societății. 

Prin urmare, vizitatorii Website-ului declară că, prin simpla utilizare a Website-ului înțeleg și consimt să nu copieze, modifice, vândă, distribuie, transmită, afișeze, reproducă, publice sau să nu creeze lucrări/opere/derivate pe baza informațiilor publicate pe Website.

3. TERMENI

a.) Vânzător/Societatea – Agenția de marketing PR DIGITAL MARKETING SERVICES S.R.L.

b.) Vizitator – orice persoană fizică/juridică care este interesată de serviciile și procesele specifice de marketing oferite de Societate și care are acces la conținutul Site-ului. 

c.) Client/partener – orice reprezentant al unei persoane juridice care are acces la serviciile și procesele specifice de marketing oferite de Societate prin intermediul site-ului și prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de aceasta (electronic, telefonic, etc), în urma contactelor directe cu reprezentanții Societății sau completării formularului de ofertă servicii / de programare a unei întâlniri și a discuțiilor ulterioare cu reprezentanții Societății, în urma căruia s-a încheiat un contract specific între părți.

d.) Site – magazinul on-line găzduit la adresa web www.consed.ro;    

e.) Servicii și procese specifice de marketing – prestații/servicii prezentate pe Site (*Strategii de marketing și de comunicare special adaptate nevoilor clientului, *Marketing vizual, *Conținut Social Media corespunzător pentru diverse tipuri de platforme, *Promovarea de reclame PPC, *Branding, *Gestionare conținut web, *Îmbunătățire site web cu audit SEO și *Crearea unui Ghid de marketing adaptat la nevoile specifice ale companiei colaboratoare), care urmează a fi furnizate Clienților/partenerilor, ca urmare a Contractului încheiat între părți.

f.) Comunicări comerciale / Newsletter – reprezintă orice tip de mesaj trimis (e-mail, telefonic, mobile push, web push, etc.) care conține informații generale și tematice, informații cu privire la servicii/procese specifice de marketing similiare sau complementare cu cele achiziționate de pe website, informații cu privire la oferte de servicii sau prețuri promoționale, etc.

e.) Opinie – reprezintă o evaluare personală a unui Client/partener deservit de Societate, în scopul de a transmite dacă serviciile/procesele implementate (de acesta din urmă) au corespuns cu cerințele/așteptările Clientului/partenerului.

4. UTILIZAREA WEBSITE-ULUI

Prin utilizarea Website-ului vă obligaţi:

a.) Să nu efectuaţi vreo solicitare falsă sau frauduloasă în scopul contractării de servicii / procese specifice de marketing. În cazul în care avem motive întemeiate să credem că a-ţi efectuat o astfel de solicitare, avem dreptul să nu răspundem acesteia/să informăm în mod corespunzător autorităţile competente. 

b.) Să ne furnizaţi nume și prenume, o adresă de e-mail şi/sau alte subiecte / mesaje ori date de contact corecte şi exacte. Dacă nu ne furnizaţi toate informaţiile de care avem nevoie, este posibil să nu putem să răspundem / să dăm curs solicitării Dvs. 

Prin utilizarea Website-ului în orice mod și scop, declarați că îndepliniți condițiile prevăzute de lege, respectiv că aveți capacitate de exercițiu pentru încheierea de acte juridice care nasc în sarcina dvs. obligațiile prevăzute în Termeni și condiții, Politica de confidențialitate și Politica de cookies-uri. 

 

Simpla utilizare a Website-ului și/sau transmiterea unei solicitări de oferte – prin formularele de contact, de înregistrare la curs sau informații suplimentare și răspunsul la această solicitare nu obligă Societatea în nici un fel față de Vizitator/potențialul Client/partener, respectiv nu reprezintă încheierea unui contract între Societate și Vizitator/potențialul Client/partener. 

 

Prin intermediul Website-ului, Societatea invită Vizitatorul Website-ului, respectiv potențialul Client/partener, la contractarea diferitelor servicii/procese specifice de marketing oferite de Societate. 

 

Astfel, prin apăsarea secțiunilor Procesul nostru sau Vrei să vorbim?, Vizitatorul sau potențialul Client/partener poate alege serviciile/procesele specifice de marketing de pe website, iar după ce sunt completate detaliile din formularul de ofertă de servicii (nume, prenume, adresă de e-mail, subiect și alte date dacă sunt lăsate la inițiativa persoanei vizate la secțiunea ,,Mesaj”), se apasă butonul Contactează-ne în vederea stabilirii unor modalități de contact pentru oferirea de informații suplimentare cu privire la ofertele personalizate sau pentru discuții preliminare despre afacerea Clientului/partenerului. 

 

Vizitatorii/Potențialii Clienți/parteneri pot să contacteze Societatea – completând formularul de contact/de ofertă servicii/de programare a unei întâlniri, ori utilizând oricare din datele de contact publicate pe Website și prevăzute la pct. 1 din prezenții Termeni și condiții, în scopul negocierilor și încheierii unui contract de prestări servicii în acest sens. 

În respectivul contract vor fi stabilite toate elementele esențiale încheierii acestuia conform legii, dar și cele specifice, spre exemplu: obligațiile și drepturile Părților, prețul serviciilor contractate, garanții, răspundere etc.

 

5. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Societatea nu își asumă răspunderea pentru nici un fel de daune pe care Vizitatorul Website-ului, potențialul Client/partener sau oricare alt terț le poate suferi ca urmarea a utilizării Website-ului în orice mod sau scop sau ca rezultat al îndeplinirii conforme de către Societate a oricăreia din obligațiile legale și/sau contractuale care îi revin. 

Vizitatorul/potențialul Client/partener va utiliza serviciile de marketing oferite prin intermediul Website-ului în totalitate pe propria răspundere. 

Acesta este răspunzător pentru păstrarea confidențialității asupra informațiilor transferate/primite prin intermediul Website-ului și pentru prelucrarea acestora în conformitate cu dispozițiile legale în materia protecției datelor cu caracter personal. 

Informațiile de orice tip prezentate prin intermediul Website-ului sunt furnizate de către Societate în forma și conținutul în care au fost primite sau preluate, fără modificări. 

Societatea nu garantează și nu își asumă răspunderea cu privire la corectitudinea, acuratețea sau actualitatea nici uneia dintre aceste informații.

 

6. DREPTUL NOSTRU DE A MODIFICA TERMENII ȘI CONDIȚIILE

Avem dreptul de a revizui şi modifica Termenii și Condițiile în mod ocazional și discreționar. 

Aveţi responsabilitatea de a citi în întregime Termenii și Condițiile, Politica de cookies-uri şi Politica de confidenţialitate, întrucât aplicabilă va fi varianta actualizată a acestora, în vigoare la momentul utilizării Website-ului.

 

7. LEGISLAŢIA APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIA 

Utilizarea Website-ului şi încheierea, executarea și încetarea contractelor încheiate de Societate prin intermediul Website-ului vor fi guvernate de legislaţia română. 

Eventualele litigii care decurg din sau în legătură cu folosirea Website-ului sau cu încheierea, executarea și încetarea acestor contracte se vor soluționa pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

 

8. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Societate are loc cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE (,,Regulamentul general privind protecția datelor”) și a legislației naționale relevante în materia protecției datelor cu caracter personal.

 

Pentru a cunoaște mai mult detalii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate  și Politica de cookies-uri.

De asemenea pentru orice întrebări sau solicitări privind protecția datelor cu caracter personal vă rugăm să ne contactați la adresa de E-mail: dpo@onlike.ro    de Luni – Vineri între orele 09.00 – 16.00.