We firmly believe that there is no one like you – and we’re here to help you make your mark within your domain!

Catch Us On:
Contact:
Image Alt
Politica de confidențialitate
  /  Politica de confidențialitate

Ultima actualizare: 21.08.2023 

 

Prin prezenta Politică vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs. cu caracter personal. 

Prelucrarea acestora o realizăm în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE (,,Regulamentul general privind protecția datelor”, în continuare ,,R.G.P.D.”) și ale legislației naționale relevante în materia protecției datelor cu caracter personal.

 

CINE SUNTEM NOI?

 

PR DIGITAL MARKETING SERVICES S.R.L. (în continuare ”Societatea” sau ”Noi”) este o agenție de marketing cu o experiență deosebită în ceea ce privește crearea unei strategii unice de comunicare și un conținut personalizat care generează vânzări și pun în valoare trăsăturile distincte ale companiilor colaboratoare, propulsându-le ca lider de piață în domeniul lor de activitate.

Agenția oferă multiple servicii printre care: *Strategii de marketing și de comunicare special adaptate nevoilor clientului, *Marketing vizual (conținut foto/video atractiv), *Conținut Social Media corespunzător pentru diverse tipuri de platforme, *Promovarea de reclame PPC, *Branding (stabilire și utilizare a unei identități de brand specifice, pentru a surclasa competiția), *Gestionare conținut web (și îmbunătățire a experienței clienților companiei cu ajutorul celor mai performante instrumente din domeniu), *Îmbunătățirea site-ului web cu un audit SEO cuprinzător (optimizându-i apariția în centrul motoarelor de căutare) și *Crearea unui Ghid de marketing cuprinzător al noilor practici și strategii adaptate la nevoile specifice ale companiei colaboratoare.  

 

Datele noastre de contact sunt:

Adresa sediului social: comuna Cristești, sat Vălureni nr. 264 C, județul Mureș.

Adresa punctului de lucru: Târgu Mureș, str. Retezatului nr. 12, ap. 4. 

Adresă de e-mail: dpo@onlike.ro  

Nr. de tel.: 0740.504.977 și 0722.946.705.

 

CUM PRELUCRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL ?

 

Societatea, în calitatea sa de Operator, prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor vizate (angajați, clienți persoane juridice, parteneri contractuali și colaboratori, candidații care aplică pentru posturile disponibile, alte persoane fizice care interacționează cu Societatea și/sau sunt antrenate în relații contractuale cu acesta). 

 

Datele cu caracter personal sunt:

 • prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată;
 • colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 • adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 • exacte și actualizate în termen;
 • păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;
 • prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.


CARE SUNT TIPURILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE ȘI ÎN CE SCOP SUNT PRELUCRATE ACESTEA?

 

În contextul recrutării de personal prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, nr. de telefon, adresa de e-mail, alte date cu caracter personal care reies din informațiile cuprinse în CV-ul ori din scrisoarea de intenție depuse, ori alte date privind potențialul candidat.

 

Pentru încheierea și executarea contractelor de prestări servicii și de parteneriat/colaborare cu Clienții/companiile colaboratoare, prelucrăm în principal următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume companie, CUI/CIF, nr. înregistrare Registrul Comerțului, adresă sediu completă, adresă de e-mail, nr. de telefon. 

 

În vederea cunoașterii unor informații suplimentare despre serviciile oferite de Societate de pe website-ul Societății – https://www.onlike.ro/ (,,Contact”) se pot contacta reprezentanții PR DIGITAL MARKETING SERVICES S.R.L. în mod direct – prin telefon mobil sau prin E-mail, apăsând pe link-urile aferente de pe website.

 

În vederea completării și transmiterii formularului de contact / de ofertă servicii / de programare a unei întâlniri de afaceri cu Clienții/partenerii Societății pe website-ul https://www.onlike.ro/ (secțiunea ”Vrei să vorbim?””Oferta de servicii” – ”Contactează-ne” sau secțiunea ”Home” – ”Programează o întâlnire”) sunt prelucrate date cu caracter personal: nume, prenume, adresă de E-mail, subiect și alte date dacă sunt lăsate la inițiativa persoanei vizate la secțiunea ,,Mesaj”

 

Pentru vizitatorii website-ului este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum: adresa IP, navigatorul de internet, locația, paginile web accesate pe website-ul nostru, timpul petrecut pe website, rețeaua de internet, dispozitivul utilizat. Pentru mai multe detalii în acest sens, consultați Politica de cookies-uri. 

 

Nu vă utilizăm datele dvs. cu caracter personal pentru a vă transmite comunicări de tip marketing, precum Newsletter-uri, decât dacă vă dați consimțământul în mod expres pentru astfel de comunicări, bifând o căsuță de acord în acest sens. În acest sens, vă prelucrăm doar e-mailul și  ne asigurăm că aveți la dispoziție o opțiune simplă de a vă dezabona în orice moment, respectiv de a vă retrage consimțământul cu privire la primirea acestor tipuri de comunicări. 

 

CARE SUNT TEMEIURILE LEGALE PE CARE SE BAZEAZĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

 

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în vederea:

 • încheierii și executării diferitelor contracte; 
 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale care ne revin;
 • în baza consimțământului solicitat și/sau oferit în prealabil (în contextul transmiterii de oferte de servicii, pentru transmiterea comunicărilor de tip marketing, în contextul recrutării de personal, etc.);
 • în scopul intereselor legitime urmărite de Societate (ex. adoptarea de măsuri de protecție și securitate a angajaților noștri, exercitarea unor drepturi și interese legitime ale Societății în cadrul procedurilor contencioase sau necontencioase etc.).


PE CE DURATĂ PRELUCRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate în prezenta Politică sau pe durata impusă de lege (ex. în materie de arhivare, de contabilitate etc.).

 

CUI TRANSMITEM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Nu vom comunica sau transfera vreunui terț, niciuna dintre datele cu caracter personal colectate de la dvs. sau despre dvs. cu excepția:

 • Autorităților și instituțiilor publice – când există o obligație legală în acest sens sau în scopul unui interes legitim (apărarea drepturilor Societății în procedurile contencioase sau necontencioase etc.).
 • Partenerilor contractuali sau colaboratorilor Societății care ne oferă servicii de găzduire web, de dezvoltare website, mentenanță website, marketing online și comunicare de marketing.
 • Oricărui terț – dacă v-ați dat consimțământul în mod expres și punctual, pentru respectiva situație și respectivele date.

 

În cazul în care datele cu caracter personal prelucrate de Societate sunt transferate de către aceasta direct sau prin intermediul partenerilor contractuali/partenerilor/colaboratorilor săi în afara Spațiului Economic European, vă asigurăm că aceste transferuri au loc cu respectarea R.G.P.D. (în special art. 46 din R.G.P.D.), a prevederilor legale aplicabile în materie, în baza unor garanții adecvate (clauze standard de protecție a datelor adoptate de Comisie) și cu condiția de a exista drepturi opozabile și căi de atac eficiente pentru persoanele vizate. 

 

CE MĂSURI DE PROTECȚIE ȘI GARANȚII LUĂM?

 

Societatea implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel înalt de securitate și protecție a datelor cu caracter personal. 

Utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri interne de lucru, inclusiv de control şi audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare relevante în materia protecției datelor cu caracter personal. 

 

CARE SUNT DREPTURILE DVS. ÎN CALITATE DE PERSOANĂ VIZATĂ?

 

Orice persoană vizată își poate exercita următoarele drepturi, așa cum sunt prevăzute de către Regulamentul general privind protecția datelor:

 • Dreptul de acces; 
 • Dreptul de rectificare; 
 • Dreptul la ștergere;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării;
 • Dreptul la portabilitate;
 • Dreptul la opoziție a prelucrării;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
 • Dreptul de a se adresa Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și instanțelor de judecată.

Pentru orice întrebări, nelămuriri sau exercitarea acestor drepturi ne puteți contacta prin E-mail la adresa: dpo@onlike.ro, prin poștă sau curier la adresa: Târgu-Mureș, str. Retezatului nr. 12, ap. 4. 

Verified by MonsterInsights